👨‍👩‍👦‍👦 Σε μια περίοδο όπου ο κόσμος εξελίσσεται με αστραπιαίους ρυθμούς, όπου οι αξίες μπορεί να διαφοροποιούνται και η ζωή γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη, η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ παραμένει ο σταθερός πυλώνας της ζωής μας. Είναι η πηγή της αγάπης, της συμπαράστασης και της αμοιβαίας υποστήριξης.

🏠👧 Στην παραδοσιακή πυρηνική οικογένεια, η παρουσία και ο ρόλος και των δύο γονέων είναι απαραίτητοι για την ανάπτυξη των παιδιών μας. Οι γονείς προσφέρουν διαφορετικές πτυχές στην ανατροφή και την εκπαίδευση των παιδιών, ενισχύοντας τη σωματική, πνευματική και συναισθηματική ανάπτυξή τους.

🤝 Στηρίζοντας τον θεσμό της οικογένειας, συμβάλλουμε στη δημιουργία ενός σταθερού και γεμάτου αγάπης περιβάλλοντος για τα παιδιά μας. Ας ενισχύσουμε αυτήν τη σημαντική αξία, προσφέροντας στις οικογένειές μας τη στήριξη και τους πόρους που χρειάζονται για να παραμείνουν ενωμένες και δυνατές.

🌟 Ας δουλέψουμε μαζί για να διατηρήσουμε την οικογένεια ως τον πυλώνα της κοινωνίας μας, ακόμη και σε αυτήν την μεταμοντέρνα εποχή. Μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τις οικογένειές μας και τα παιδιά μας.

Γιώργος Αγγελής

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος

με την Ανεξάρτητη Παράταξη

Η Καλαμαριά που μας Αξίζει

υπ. Δήμαρχος Αβραάμ Περσίδης

#Οικογένεια #Στήριξη #Αξίες #Κοινότητα #ΗΚαλαμαριάπουμαςΑξιζει